Anasayfa / MESLEKLER (sayfa 2)

MESLEKLER

VETERİNER

VETERİNER HEKİM TANIM Evcil, küçük ve büyükbaş hayvanların sağlığının korunması, hastalıkların teşhisi, tedavisi, hayvanlar arasında salgın hastalık ve (zoonozlarla) hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadele, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürünlerin artırılması, bunların insan sağlığındaki yeri konularında çalışmalar yapan kişidir. GÖREVLER – Yurdun çeşitli bölgelerinin, iklim, tarımsal yapı ve pazarlama koşullarına uygun …

Devamını Oku

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI TANIM Küresel ve bölgesel düzeyde politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, uluslararası sistemin yapısı ve işleyişini, sistem içinde yer alan devletlerin, uluslararası örgütlerin ve devlet-dışı aktörlerin davranışlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini (uluslararası anlaşmazlıklar ve işbirlikleri dahil) araştıran, inceleyen, yorumlayan kişidir. GÖREVLER Çalıştığı kurumun faaliyet alanına göre uluslararası ilişkiler uzmanı; …

Devamını Oku

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. GÖREVLER – Yapımı düşünülen uçağın taslağını, ön projelerini hazırlar, – Uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar, – …

Devamını Oku

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türkçe ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Türkçe konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Türkçe Öğretmeni, bu program çerçevesinde, – Eğitim vereceği grubun …

Devamını Oku

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türk dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Türk dili ve edebiyatı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Türk …

Devamını Oku