Anasayfa / MESLEKLER (sayfa 3)

MESLEKLER

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL MÜHENDİSİ TANIM Tekstil ve konfeksiyon sanayiinin kullandığı tekstil ham maddelerinin işlenmesi aşamalarında, teknik ve idari olarak gerekli düzenlemeleri yapan, yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten, yeni ürünlerin tasarımını ve üretimini planlayan, üretimin ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir. GÖREVLER Yün, pamuk gibi doğal, polyester, polyamid, polioksil gibi …

Devamını Oku

TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TARİH ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, tarih ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Tarih konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Tarih öğretmeni, bu program çerçevesinde, – Eğitim vereceği grubun …

Devamını Oku

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ TANIM Sularda yaşayan bitki ve hayvanlardan, besin olarak yararlanılabilecek olanların avlanması, üretilmesi, türlerinin iyileştirilmesi, yetiştirilmesi ve depolanması konularında çalışan kişidir. GÖREVLER – Su ürünleri üretim tesislerinin hazırlanması konusunda projeler geliştirir, – Su ürünlerinin havzalarda üretimi için yumurtaların havzalara ne zaman ve nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda görüş bildirir, …

Devamını Oku

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİSİ TANIM Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir. GÖREVLER Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür. Buna göre spor yöneticisi, – Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde …

Devamını Oku