Anasayfa / MESLEKLER (sayfa 4)

MESLEKLER

SOSYOLOJİ (SOSYOLOG)

SOSYOLOG TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda edinilen bulguları yorumlayan ve önerilerde bulunan kişidir. GÖREVLER – Tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; …

Devamını Oku

SOSYAL HİZMET

SOSYAL HİZMET UZMANI (SOSYAL ÇALIŞMACI) TANIM Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sıkıntı içinde bulunan kişi, grup ve topluluklara sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip oldukları olanakları kullanma ve çevredeki olanakları araştırma ve yararlanma konusunda yardımcı olan kişidir. GÖREVLER – Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlıların huzurevlerine yerleştirilmesi, bakımının sağlanması için gereken …

Devamını Oku

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, sosyal bilgiler (tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi) ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Sosyal bilgiler ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmeni, …

Devamını Oku

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir. GÖREVLER Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde, – …

Devamını Oku

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (SAĞLIK YÖNETİMİ)

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİSİ TANIM Sağlık Kurumları İşletmecisi sağlık sektörü ile ilgili her türlü kamu ve özel kurum ve kuruluşunda idari işlemleri yöneten kişidir. GÖREVLER – İşletmenin sağlık politikasını oluşturur. – İşletmede sağlık bilgi sistemi kurar ve yönetir. – Sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulabilmesi için gereken para ve personeli sağlar ve …

Devamını Oku