Anasayfa / EĞİTİM / PETROL ve DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ

PETROL ve DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSİ

TANIM

Petrol ve doğalgazın bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakledilmesi ile uğraşan ve bu konuda araştırmalar yapan kişidir.

GÖREVLER

– Petrol ve doğalgazın nerelerde ve ne miktarda bulunduğunu saptamaya çalışır,

– Jeolojik ve jeofizik etütleri yapılan bölgede jeolojik numuneler üzerinde araştırmalar yapar, elde edilen verileri değerlendirir,

– Sondaj için kullanılacak araç ve gereçleri saptar,

– Sondaj faaliyetlerinin ekonomik, emniyetli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır ve sondaj faaliyetlerini denetler,

– Petrol ve doğalgaz çıkarılması metotlarını geliştirmek ve yenileştirmek için araştırmalar yapar,

– Isıl yöntemlerini ve kimyasal yöntemleri kullanarak üretimi gerçekleştirir,

– Akıcılığı çok düşük olan ağır petrol rezervlerinin, sıcak su vererek veya yerinde yakma yöntemiyle akıcılığını artırır,

– Kimyasal yöntemleri kullanarak, petrolün içindeki karbondioksit gazını basınç altında karıştırıp üretilmeyen petrol yüzdesini azaltır,

– Ham petrol ve doğalgazın depolanması ve nakledilmesi ile ilgili projeler hazırlar, depolanmasını ve nakledilmesini denetler.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

– Sondaj makineleri,

– Çeşitli borular,

– Değişik killerden yapılmış sondaj çamurları,

– Çimento ve çimento karışımları,

– Sondaj kurtarma aletleri,

– Çizim, hesaplama ve ölçüm için gerekli malzemeler.

Devamı için tıklayınız…

İlginizi Çekebilir

YKS UYARILARI(TESPİTLER)-TEST YÜZDELERİNİN YORUMLARI

     Dr. Erkan KAVAS’ ın Milliyet Blog’ta yayınlanan yazısında yeni sistem ile ilgili yapılan …