Anasayfa / TABAN PUANLAR / 2 Yıllık / 2016 EK YERLEŞTİRME TERCİH ROBOTU

2016 EK YERLEŞTİRME TERCİH ROBOTU

         Ek yerleştirme için ÖSYM tarafından kılavuz yayınlandı. Lisans programlarında taban puan şartı aranırken; Önlisans programlarını tercih edecek öğrencilerin 150 barajını geçmiş olması yeterli. Kılavuzda taban puanlar pdf formatında yayınlandı ve bu da arama-süzme yapmaya fırsat vermiyor. Tercih Kılavuzu için TIKLAYINIZ… Üniversite adayı öğrencilerin tercihlerini daha kolay yapabilmesi için bu verileri bir EXCEL TERCİH ROBOTUNA dönüştürdük. Tercih robotuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2016 EK YERLEŞTİRME TERCİH ROBOTU

TERCİHLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ÖSYS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu İnternet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir.

Adaylar sınava girip girmediklerini, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

2016-ÖSYS’ye başvuran adaylardan sınavsız geçiş hakkı olan veya ilgili YGS puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar, Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

2016-YGS/LYS’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açık öğretim programları en az 150 puan alınması koşuluyla tercih edilebilecektir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4’ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp karşılamadığınız kontrol edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle “Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” bölümünü mutlaka okuyunuz.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

a) Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. Sınavsız geçiş ile yapılacak yerleştirme işlemlerinin esasları “SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI ” maddesinde yer almaktadır.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

d) Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanız yararınıza olacaktır. Tercihlerinizi, Tablo 3 ve Tablo 4’te verilen yükseköğretim programlarının en küçük puanlarına göre sıralamanız şart değildir. Duruma göre yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir.” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programları yazabilirsiniz.

e) Kayıt hakkı kazanan bütün adayların bilgileri ve fotoğrafları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Merkezî Ek yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, tercih listenize yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz.

Listenizdeki programların bu kılavuzda “bakınız/koşullar” olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu?

Bütün bu kontrollerden sonra oluşturmuş olduğunuz Tercih Listenizden yararlanarak İnternet üzerinden tercih bildirim işleminizi gerçekleştiriniz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

DİKKAT: Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödeyiniz. Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılır.

SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilmektedir. Türkiye ve KKTC dışındaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik belgesinde gösterilen alan esas alınacaktır. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ortaöğretim mezunları da Sınavsız Geçiş için tercih yapabilirler.

Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır.

1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.

2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre;

1. Öncelik Anadolu Teknik Lisesi (Öncelik Kodu: 4),

2. Öncelik Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 3),

3. Öncelik Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 2),

4. Öncelik Çok eski yıllarda Enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 1) sırasında verilir.

3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.

4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi – METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir.

5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

2016 EK YERLEŞTİRME TERCİH ROBOTU

İlginizi Çekebilir

2015-2016 BAŞARI SIRASI TABLOSU

2015-2016 BAŞARI SIRASI TABLOSU 2016 Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan başarı sıralarını, 2015 başarı sıraları ile …

143 yorumlar

 1. Hocam benim obp puanım 361. Sağlık meslek lisesi çıkışlıyım. İlk tercihte bartın acil yardımı ilk sıraya yazdım çıkmadı.
  Meteb içi almış en son. Şimdi yine ilk sıraya onu yazdım sonrakilerde meteb dışı tıbbi labratuar yazdım. Ama kontenjanlar gemelde 3 4. Puanın 10 20 puan yüksek genelde. Sizce yerleşebilirmiyim yoksa açıkta kalma ihtimalim yüksekmi

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Tahmin etmek zor ama gelme ihtimalini bir adım önde görüyorum…

 2. Hocam benim puanım 236, ama tercih ettigim önlisans programı 240 ile kapatmış, gündüz 6 kontenjan, gece 4 kontenjan. Ben ikisinide yazdım gelme ihtimali nasıl??

 3. Hocam merhabalar düz lise mezunuyum. ygs 4 282 puanım var denizli ikinci öğretim çocuk gelişimi 282, sinop ikinci öğretim çocuk gelişimi 277, amasya ikinci öğretim 285 ve ygs kontenjanları sırasıyla; 3 , 2 , 3. Gelme ihtimali nedir bilgi verirseniz çok sevinirim, şimdiden teşekkürler.

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Gelme ihtimali var ama ek tercihte sürpriz çok olur artık sonuçları bekleyeceksiniz…

 4. Hocam ben 5 tane tercih yaptım. Bunlardan 3 ü on lisans ve benim puanım o bölümlerden 20 30 puan fazla. İki tane de lisans yazdım benim puanımdan 9 puan fazla. Boşta kalmama şansım var mı ? Nolur yardım edin.

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Tercih sayısı az olmuş ayrıca lisansta puanınızdan yüksek bir yerin gelme ihtimali yok…

 5. hocam merhaba , ts2 puanım 324 çomü tarih iö. 326 5 kişilik kontenjan kalmış gelme ihtimali hiç mi yok

 6. Hocam iki yıllık Maliye mi iki yıllık sağlık mı ?

 7. Ilk tercihte yerlesemedm açıköğretim bölümüne 228.20 puanim var ek tercihlerde maliye açıköğretim en düşük puani 228.25 bu bölümü yazarsam yerleşirmiyim? Küsürattan dolayı açıkta kalma ihtimalim varmidir bu konuyla ilgili herhangi bi aciklama bulamadım cevaplarsaniz sevirim teşekkürler

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Bu durumda bir belirsizlik var ama normalde lisansta virgülden sonrasının da tutması gerekiyor…

 8. hocam ygs 6 puanım 300 itfaye yazdım 5kısılık bos ver var antepte 1.öğretim puanı 303 gelme ıhtmalı varmı ve hocam birde 2.öğretimi 287 puan gelirmi ordada 5 kısı bos yer var sımdıden saolun hocam

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Her şey olabilir, kesin gelir de diyemem gelmez de, ek tercihte bu tip durumlarda tahmin etmek zordur…

 9. Merhaba Hocam ek yerleştirmeye kaldık ama başarı sıralaması yazmıyor puana göre mi yapıyoruz tercihlerimizi ?

 10. Slm. Sağlık kurumları işletmeciliğinin sağlıkta çalışanlar hariç seçenlerin bir işine yaramayacağı söyleniyor doğrumudur? tercih etmemelimiyiz? Teşekkürler.

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Öyle bir şey yok ama sağlık kurumlarına yönetici olarak sadece bu program mezunlarının alınmaması dezavantaj…

 11. hocam ben ticaret çıkışlıyım 2 yıl önce mezun oldum benim ygs-6 dan ek puanım var onla birlikte 254 oluyor 253 isteyen ünilere yerleşebilir miyim yoksa sadece ek puansız kısımlara mı bakıyorlar

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Ek puan alabileceğiniz bir program ise sistem 254 olan puanınıza bakar.

 12. hocam merhabalar, ben sınavsız geçiş ile geçiş yapmak istiyorum ancak ygs ye de girdim ve 140 puan aldım 🙂 şimdi tercih yaparken nasıl yapıcam bi yönlendirme yapar mısınız ? YGS puanı mı sayılıcak yoksa sınavsız geçiş mi ?

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Sistem önce sınavsız geçiş ile yerleştrmeye çalışır olmazsa ygs puanınıza bakar. Siz bir şey yapmayacaksınız yani…

 13. Hocam merhaba. Kıbrıstaki hukuklar için yorumlarınızı alabilir miyim

 14. Puanım 334,512 istediğim yer 334,984 küsüratla benim puanımdan fazla gelme ihtimali var mı?ya da küsüratlar da önemli mi?

 15. Hocam benim obp puanım 361 ben meslek lisesi mezunuyum okul turüm 2 ek tercihlerde okul türunün bir onemi var mı tercih klavuzunda okul türu yazmiyor ne yapmaliyim

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Yazıyor, yukarıdaki robotta da yazıyor. Önemsiz değil ama ek tercihte daha serbest davranabilirsiniz…

 16. Merhaba, benim puanım çok yüksek değil ama İstanbul 2 yıllık bir okula yerleşmek istiyorum ama nasıl ve ne yapacağımı hiç bilmiyorum yalvarıyorum bana yardımcı olur musunuz çok kötü durumdayım

 17. Puanim 318 gidecgm universitenin ise 317 ve 3 kisilik bosluk var sizce gelir mi hocam ?

 18. Hocam uniyebbireysel kayit yaptirdim fakat e devletten ogrenci belgem gozukmuyor bir sorun olaalbilirmi

 19. Hocam benim puanm 347 ve istediğim bölüm Sakarya ilk öğretim 337 ile kapatmış ikinci öğretim ise 320 ile kapatmış ilk sıraya hangisini yazsam Sakarya’nın gelme ihtimali garanti olur ikinci öğretim de boş kontenjan 2 ilk öğretimde de tire (-) işareti konulmuş onu anlamadım sizce ilk sıraya hangisini yazmalıyım

 20. Tablo 3 ten tercih yaparken puanımızın üstünde bir yeri yazabilir miyiz .Mesela Ilk ve acil yardım 350 ile alıyor benim puanım 228

 21. hocam aöf adalet 205 puanla gelme ihtimali varmıdır?

 22. hocam 205 puanım var açık öğretim de ön lisanslarda puan yüksek olsada gelir diyolar peki önlisans aöf de farkediyomu

 23. Puanım 347, tercih ettiğim bölümün puanı 344. Benim başarı sıram 101.000’de, tercih ettiğim bölümün başarı sırası 99.000’de… Sizce gelme ihtimali var mı?

 24. Puanim 371, tm-3 te 373(1 kislik)le ya da 376(2 kisilik) ile kapatan bolumleri yazsam gelme ihtimali yuzde kac sizce?

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Puanınızın üstünde olduğu için gelme ihtimali yok…

   • Hocam önlisans ygs puanımla tercih yapıcam ama anlamadığım nokta, tercih listeme eklerken sadece puanım tutuyor diye mi bakıcam ve yerleştirme öncelikleri kısmına bakmam gerekiyor mu? Sınavsız geçişle tercih yapmayacağım.

 25. Dolmayan programlara sayenizde kolayca ulaşabildim. Teşekkürler…

 26. İyi günler tercih sıralamasını nasıl yapicaz kendi isteğimize göre mi yoksa mesela 290 293 299 300 gibi sıraya mi koyucaz

 27. Teşekkürler güzel program olmuş

 28. Slm aleykum ek tercihler de hangi ilahiyatlari yazalım hocam.328puan

 29. s.a hocam çok basit ama kafa karsıtırıcı bi sorun var bu yüzden hala tercih yapmadım.
  anadolu teknik lisesi bilgisayar 2015 mezunuyum ek puanımla ygs1 puanım 270 bilgisayar ögretmenliği yazmak istiyorum ama taban puanlar 290 filan okullarda belirli baslı kayıt yapılmamıs bos yerler kalmıs 270 puanla bu okulu yazsam gelme ihtimali var mı yoksa illa 290 üstümü almıs olmam lazım ?? lütfen acil cevap verirmisiniz kimse cevap veremedi bu soruma kafam karıstı panikteyim

 30. Tm 1 puanın 210. İstediğim bolumlerden bir tanesi ekonometri 219 puanla alıyor gelme ihtimali kaç ?