Anasayfa / EĞİTİM / 2015 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI!

2015 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI!

Kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2015 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

KILAVUZLA İLGİLİ AYRINTILAR

TEMEL İLKELER
1. 2015 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre 2015-2016
öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
2. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2015-ÖSYS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2015-ÖSYS
merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar
oluşturmaktadır.
3. 2015-ÖSYS ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2015-ÖSYS’ye başvuru yapılmış olması zorunludur.
4. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 30’u geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih
yapabileceklerdir.
5. Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu ve 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları, belli sanat
dalları, konu alanları veya sporda üstün yetenekli olanlar ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adayların adı geçen kılavuzları yeniden gözden geçirmeleri yararlarına olabilir.

2015-ÖSYS EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR 

1. 2015-ÖSYS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2015-ÖSYS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
2. Tablo 4’teki merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını, yalnız programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir.
3. Tablo 3’deki ön lisans programları için en küçük puan koşulu aranmayacaktır. Tablo-3’de her programın karşısında o programa genel yerleştirme sırasında oluşan en küçük puan ile bu yerleştirmede kullanılan önceliklere göre yerleşen en son sıradaki adayın öncelik durumu gösterilmiştir. Bu bilgiler, adaylara sadece tercihlerini yapmada kolaylık sağlamak için verilmiştir. Adaylar, Tablo-3’deki en küçük puanların ve önceliklerin altında olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir başka deyişle, Tablo-3’den tercih yapacak adaylar, ister
meslek lisesi ister genel lise çıkışlı olsun en küçük puan ve öncelik bilgilerini göz önünde tutmadan da tercihlerini yapabilirler.
4. 2015-ÖSYS’de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.
5. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir.

MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİNİN YAPILMASI

2015-ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax,elektronik posta vb.).

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Ek Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuzla birlikte, 2015-ÖSYS Kılavuzu ile 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOŞULLARI NELERDİR?

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve koşulları, bu kılavuzda Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir. Tablo 3’te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4’te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir. Bu tablolar ile ilgili koşul ve açıklamalar Tablo 4’ten sonra yer almaktadır.

 TERCİHLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ÖSYS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu İnternet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir.
Adaylar sınava girip girmediklerini, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve
fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir. 2015-ÖSYS’ye başvuran adaylardan sınavsız geçiş hakkı olan veya ilgili YGS puan türünde 140 ve üzeri puan alanlar, Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. 2015-YGS/LYS’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4’teki yükseköğretim
programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açıköğretim programları en az 140 puan alınması koşuluyla tercih edilebilecektir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4’ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı
yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir. Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve
bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait
olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp karşılamadığınız kontrol edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu
için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle “Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” bölümünü mutlaka okuyunuz.
Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekildeözetlenebilir:

a) Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik
verilecektir. Sınavsız geçiş ile yapılacak yerleştirme işlemlerinin esasları “SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI ” maddesinde yer almaktadır.
b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.
c) Merkezî ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.
d) Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanız yararınıza olacaktır. Tercihlerinizi, Tablo 3 ve Tablo 4’te verilen yükseköğretim programlarının en küçük puanlarına göre sıralamanız şart değildir. Duruma göre yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir.” endişesine kapılmadan, sadece
ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programları yazabilirsiniz.
e) Kayıt hakkı kazanan bütün adayların bilgileri ve fotoğrafları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. Merkezî Ek yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, tercih listenize yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz.Listenizdeki programların bu kılavuzda “bakınız/koşullar” olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?
Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı? Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı
kazanacak olsanız, “Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım.” demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu doğru mu?
Bütün bu kontrollerden sonra oluşturmuş olduğunuz Tercih Listenizden yararlanarak İnternet üzerinden tercih bildirim işleminizi gerçekleştiriniz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz.Tercih işleminizi
tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.
DİKKAT:Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödeyiniz. Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılır.

SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamıniteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi
(METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilebilmektedir. Türkiye ve KKTC dışındaki bir ülkedeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumunu bitiren T.C. uyruklu adayların sınavsız yerleştirilmelerinde Millî Eğitim Bakanlığınca verilecek denklik
belgesinde gösterilen alan esas alınacaktır. METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programlarıbütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır. Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) ortaöğretim
mezunları da Sınavsız Geçiş için tercih yapabilirler.
Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır.
1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.
2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre;
1. Öncelik Anadolu Teknik Lisesi (Öncelik Kodu: 4),
2. Öncelik Teknik Lise veya Anadolu Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 3),
3. Öncelik Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 2),
4. Öncelik Çok eski yıllarda Enstitü adı altında mezun olunan Meslek Lisesi (Öncelik Kodu: 1)sırasında verilir.
3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi – METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir.
5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAKTIR?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, Sınavsız Geçiş harkları, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları,yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Sınavsız Geçiş ile ilgili kurallar “SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN
GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI” maddesinde anlatılmaktadır. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların sınavsız yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A ve 6B.1’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların
altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

2015-2016 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversitelerce, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yapılacaktır. Kayıt tarihleri adayların İnternet’te yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere
başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

892öss tercih (2)

İlginizi Çekebilir

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI 2018 YKS Tercih maratonun devam ettiği bu günlerde özellikle …

45 yorumlar

 1. Hocam mrrhaba yakın doğu üniversitesi tam burslu ortopedi ortez protez geldi nasıl bir bölüm gelecek vaad ediyo mu gidilir mi sizce … birde başka bölüme geçiş yapabilirmiyim

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Kayıt yaptırmış olmanız gerekirdi zaten? tercih listenizde yazan her bölüme kesin giderim gözüyle bakmanız daha doğru olur. sağlık programlarının popüler olanlarından değil ancak kötü bir program da sayılmaz…

 2. Hocam ben ek tercihlerde 12 tane adalet yazdim farkli illerde puanim dusuk ama 2 yilliklarda puana bakilmiyor diye yazdim gelme ihtimali var mi sizce

 3. Hocam sıralamam 21 binlerde boş kalan tıpları yazdım gelme ihtimali var mı ?

 4. hocam ek yerleştirmede 256 puanla 244 puanlık karabük ağız ve diş sağlığı gelir mi sizce ?

 5. Hocam bu sene ek puan alabilecek miyiz?

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Ek puan için bu sene son seneydi maalesef. Bir değişiklik yapılmazsa 2016’da ek puan yok…

 6. Sınavsız geçiş yapmak istiyorum meteb ici tercih etmeli miyim kendi ilimde bölümüm yok ilk tercihletde puanlar birdrn yükseldi ve meteb dışı yerler meteb içi oldu bu sefer nasıl yapmalıyım tercihi

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Tabi ki meteb içi olanları da yazın. 30 tercih hakkınız var değerlendirin…

   • Kendi puanimın ne kadar altını ve yukarısini yazabilirim peki bu arada yardimci oldugunuz icin gerçekten Teşekkürler 🙂

    • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

     2 yıllıklarda sınır yok. 30 tercih yapacaksanız ilk 10 tercih puan üstü, 10-20 arası puan civarı ve 20-30 arası puanınızın altı olabilir…

 7. hocam meraba. bu yıl ek tercih yaparak önlisans ilahiyet bölümüne yerleşsem kayıdımı yapıp devam etsem seneye tekrar ygsye girdiğimde ek puanım kesilecek mi (imamhatip çıkışlıyım). kesilecekse 2 yıl sonra da kesilcek mi…

 8. Hocam ek yerleştirmede öğğğgretmenlik için verilen ek puan geçerli oluyor mu?

 9. Hocam ben çok dertliyim.paü de antrenörlük okuyorum ama hayalim okul öncesi yada çocuk gelişimi bölümüydu ve hala içimde bi ukte olarak kaldı.ygs5 puanım 313 .dört yıllık gelmez ama iki yıllık bari gelirmi sizce hocam ben lisede de bu bölümü okumuştum. Birde eğer gelmezse paü de okumaya devam edip açık öğretim çocuk gelişimi yada uzaktan eğitim çocuk gelişimi yazsam gelir mi .ve gelirse seneye tekrar sınava girdiğimde bu yıl ki gibi puanın dusermi.kusura bakmayın çok uzattım ? hocam lütfen yardımcı olun zor durumdayım

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Lisede okuduysanız sınavsız geçiş hakkı var ancak eski mezunların şansı düşük. Ancak 313 ile kazanabileceğiniz bir çok yer var…

   • Evet doğru hocam var ama ben çocuk gelişimine geçmeyi cok istiyorum baska bolum degil tabi sinif ogretmenligi vs haric onlar guzel ama puan yetmez.hocam ek tercih ile sosyal hizmet 4 yıllık açıköğretim ler gelirmi .ve uzaktan eğitim istanbul Üniversitesi’nde var çocuk gelişimi sizce uzaktan eğitim çocuk gelişimi mi tercih etmeliyim yoksa açıköğretim çocuk gelişimi mi etmeliyim ?

 10. Günaydın.Ben 311 puan aldım.Tercihlerde 366 bir yer tercih edebilir miyim?Seçebiliyorum tercihler kısmında ama onaylayıp kazansam sıkıntı yaşar mıyım?

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Lisans ise sistem tercih etmenize izin vermez

   • Evet lisans.Tercihlere ekleyebiliyorum ama sanırım onay kısmında mı sorun çıkar?Ya da çıkmazsa boş tercih olarak mı kabul eder sistem?

 11. Hocam ben ilk yerleştirmede tercih yapmadım ama puanım hesaplanmıştı ve hesaplanan bu puan türlerinden birine yerleşmek istiyorum bu tercihlerde.Sonuçta sorum şu dur ki ilk tercihlerde tercih yapmayan biri şimdi ek tercihlerde tercih yapabilir mi?Yanlış bir şey yapmak istemiyorum.
  Ösym kılavuzunda yazan temel ilkelerdeki şu bilgi kafamı karıştırdı açıkcası : “2015-ÖSYS ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2015-ÖSYS’ye başvuru yapılmış olması zorunludur.”.

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Tabi ki tercih yapabilirsiniz. O madde sınava başvurmaktan bahsediyor…

   • Teşekkür ederim hocam.

    • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

     rica ederim…

    • Hocam ben ek tercihimi yaptım , dediğim gibi ilk tercihimi yapmamıştım.Sınavdan sonraki ilk tercihlerde yani ek tercih de olsa para yatırmıyoruz sanırım.Kılavuzda da böyle yazıyor ama ais.osym de yatırınız yazıyor.Sizce ne yapmalıyım?Bu arada atm denedim hata verdi…

    • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

     Hayır bugün son gün para yatırmak için. 15 tl yatırmanız gerekiyor…

 12. yardımcı olurmusunuz ek tercih yapıyorum ts2 puanım 290 280 olan bölümleri yazdım ama kabul etmiyo ilgili puan türünde yeterli puanınız yok diyo ama var napıcam acil dönermisiniz

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Sistemde sanırım bir problem var. Benzer şekilde şikayetler var. Gün içerisinde halledilir sanırım.

 13. Merhaba hocam ben ilk tercihlerde antep arkeoloji bölümünü yazdım 241 puandı gelmedi ama ek yerleştirmede 9 boşluk kalmış ve puanı 241 sizce neden gelmemiştir?

 14. lisans mezunuyum. ek yerleştirme işlemlerinden faydalanabilir miyim

 15. Hocam benim puanim 285 2 yillik cocuk gelisim yazmak istiyorum maras Birinci ogretim 316 puan 2 kisi alacak ikinci ogretim 294 puan 4 kisi alacak ve osmaniye 271 puan 1 kisi alacak bu meslek lisesi olmayanlar icin ayrilan kontenjan bende imam hatip lisesi cikisliyim acaba hangisinin gelme orani yuksek

 16. hocam benim anlayamadgm bi durum var. smdi van dis 430.7 ben 430.3 ve ek kontnjanla bi kisi kalms. ben neden orayi terch edemyorm. puanim niye esit yada yuksek olsn. zaten esit yada yuksek olsa yerlserdm. bu kuralin konulmasi anlamsiz degilmi?

  • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

   Haklısınız ama ilk yerleştirmede 430.4 alıp eczacılık tercih edenler şu an tercih hakkına sahip değil…

   • ozur dilerim tam netlik kazanmadi anlayamdm.

    • Mürsel AKGÜNEY Tercih Danışmanı

     Yani durumun böyle olacağını bilen ama sizden daha yüksek puanı olan, ancak diş kazanamayan bazı öğrenciler, eczacılık-ftr yazıp gitti. Onların şu an tercih hakkı yokken sizin var. Bu durumda sizin Van’a gitmeniz de adaletsizlik olmaz mıydı?