Anasayfa / EĞİTİM / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

TANIM

Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanları ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.

GÖREVLER

– Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar,

– Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin maden, petrol, doğalgaz, yeraltı suları gibi kaynakların birikimi ve dağılımına neden olan faktörleri inceler,

– Jeotermik (sıcak su) enerjiyi bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırır,

– Doğal afetlerin (heyelan, deprem, su baskını gibi) nedenlerini araştırır, bunların zararlarını azaltmaya yönelik incelemeler yapar,

– Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, buz, dolu, yağmur, sel, su baskını gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi ve en aza indirilmesi için çözümler üretir,

– Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar,

– Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar,

– Kent alanlarının, imar çalışmaları ve nükleer enerji santralleri köprü, baraj, liman, havaalanı, tünel, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygun jeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar

– Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

– Jeolog çekici, altimetre (yükseklik ölçer), pusula, lup (büyüteç), topografik harita,

– Laboratuar araç ve gereçleri,

– Topografik ölçüm aletleri,

– Çeşitli çizim araç-gereçleri,

– Uydudan çekilen yeryüzüne ait uydu fotoğrafları,

– Uçaktan çekilen yeryüzüne ait hava fotoğrafları,

– Sondaj makineleri,

– Bilgisayar.

Devamı için tıklayınız…

İlginizi Çekebilir

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI 2018 YKS Tercih maratonun devam ettiği bu günlerde özellikle …