Anasayfa / EĞİTİM / METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

METEOROLOJİ MÜHENDİSİ

TANIM

Meteoroloji mühendisi, atmosferdeki sistemleri ve olayları (yağmur, rüzgar, bulut, hava basıncı vb.) izleyerek veriler elde eden ve bu verileri bir bütün içinde değerlendirerek günlük hayata uygulanmasını sağlayan kişidir. Hava tahmini yapmanın ötesinde atmosferdeki tüm olayları inceler ve bunların dünya üzerindeki etkilerini gelişmiş en son teknoloji ve bilimsel kavramları kullanarak açıklar ve yorumlar.

GÖREVLER

– Yer istasyonlarında, nehir ve göllerde belirli saatlerde (saat başı), belli noktadaki meteorolojik durumu (ısı, yağış, basınç, bulut vb.) gözler,

– Çeşitli meteoroloji istasyonlarından gelen gözlem raporlarını yorumlar,

– Gözlenen bilgileri kodlandırarak telex, fax vb. iletişim devrelerine verir,

– Kod haline dönüşen bilgileri Roma’daki merkeze gönderir,

– Meteorolojik olayları yer ve basınç durumunu yüksek kartlara işler ve haritaların bilgisayar yardımıyla çizimini yapar, meteorolojik olayları harita üzerinde belirtir,

– Yüksek atmosfer gözlemi yapan istasyonlarda balon sistemi ile gözlemler yapar, gözlem sonucunu yüksek kartlara işler,

– Yerden itibaren 20 km’ye kadar olan çeşitli seviyelerde yapılan gözlemde kullanılan yüksek kartların analizini yapar,

– Deniz meteoroloji istasyonlarında gözlem yoluyla rüzgar ve dalga tahmini yapar,

– Hava meydanlarında yağmur, kar, bulut vb. yer gözlemleri yapar, kontrol kulesine hava gözlem sonucunda ortaya çıkan bilgileri verir,

– Uygun baraj yerlerinin seçimi amacıyla hava etüdü yaparak, havzaya gelebilecek yağış miktarını belirler,

– Meteorolojik analiz ve tahmin yaparak çığ uyarılarında bulunur,

– Sulama kanallarının seçimi amacıyla küçük çapta sel tahminleri yapar,

– Yağış imkanı olan bulut tabakalarına gümüş iyodürü enjekte ederek yapay yağış sağlar,

– Fırtına yapıları ve dinamiğini araştırarak sel ve fırtına uyarılarında bulunur,

– Zirai meteoroloji alanında çalışarak tahmin yapar, toprağın ısı ve nemini ölçer, suni tohumlama konusunda çalışır. Bununla ilgili rapor hazırlar,

– Derece-Gün hesapları ile ısıtma ve soğutma amaçlı enerji ihtiyaçlarını belirler,

– Dünya iklim değişikliklerini inceler,

– Atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini inceler,

– Orman yangınlarını tahmin eder ve orman yangınlarıyla mücadele eder,

– Hava kirlenmesi ve duman kontrolü üzerinde çalışır,

– Meteorolojinin canlılar üzerindeki etkilerini inceler, çevre sorunları gibi konularda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürür,

– Güneş ve rüzgar enerjisi potansiyellerini belirler,

– Hava tahminini geliştirmek için nümerik hava analizi konusunda araştırma yapar,

– Dalganın fiziksel durumunu araştırır ve deniz tabanının jeolojik yapısını inceler,

– TV, radyo ve yazılı basın için hava durumu raporlarını hazırlar.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

– Veri toplayıcılar,

– UHF ve VHF rüzgar profilleri,

– Bulut tohumlama ve fırtına kontrol için özel donanımlı uçaklar,

– Doppler Radar (Bulutlardaki yağışı ve küçük caplı türbülansı espit eder),

– Arviyar (pist görüşünü belirleyen alet),

– Sayısal çalışmalar için süper bilgisayarlar ve veri analizi yapmak için bilgisayarlar,

– Gözlem parklarında meteorolojik rasatlar için özel aletler,

– Göl ve nehirlerdeki su durumunu tespit eden özel aletler,

– Meteorolojik uydular, uydu görüntülerini alma ve işleme sistemleri,

– Radyosonde (Yüksek atmosfer gözlemi yapan cihaz),

– Güneş enerjisi ölçüm seti,

– Isı akılarını tespit etmek için mikrometeoroloji ölçüm kulesi,

– Atmosferik sınır tabakanın yapısını ve hava kirliliği parametrelerini belirlemek için Doppler akustik uzaktan algılama radarları,

– Hava faksı, teleks, konverter, teleteyp, faksmile cihazları.

Devamı için tıklayınız…

İlginizi Çekebilir

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI 2018 YKS Tercih maratonun devam ettiği bu günlerde özellikle …