Anasayfa / EĞİTİM / SOSYOLOJİ (SOSYOLOG)

SOSYOLOJİ (SOSYOLOG)

SOSYOLOG

TANIM

Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları konularında araştırmalar yapan, araştırma sonucunda edinilen bulguları yorumlayan ve önerilerde bulunan kişidir.

GÖREVLER

– Tarihsel belgeleri inceleyerek, gözlem ve görüşme gibi yöntemleri kullanarak; insan topluluklarının kökenini, gelişmesini, yaşayış tarzını ve sosyal ilişkilerini araştırır, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurumlar ve diğer sosyal olaylara ilişkin bilimsel bilgiler toplar,

– Edinilen verileri ve sonuçları, istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar,

– Toplumsal sorunları saptar, bilimsel sonuçlar çerçevesinde çözüm önerilerinde bulunur,

– Bilimsel sonuçlar ile sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin eğitimciler, yasa koyucular, planlama uzmanları ve sosyal sorunların çözümüyle uğraşan meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlar, sonuçlarını izler.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

– Görüşme ve anket formları, tarihi belgeler, toplumsal olaylar ve sosyal kurumlarla ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemelerin yer aldığı basılı kaynaklar, gözlem ve araştırma raporları gibi dokümanlar,

– İstatistik tabloları ve çeşitli büro malzemeleri ile hesap makinesi, bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Sosyolog olmak isteyenlerin;

– Sözel akıl yürütme yeteneğine sahip,

– Toplumsal olaylara meraklı,

– Araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan,

– Olaylar arasında bağlantılar kurabilen,

– Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Sosyologlar gözlem ve incelemelerini alanda, elde ettikleri bulguların değerlendirmesini büroda yaparlar. Çalışmalarında insanlarla etkileşim halindedirler. Sayısal bulgularını bilgisayar yolu ile değerlendirirler.

Devamı için tıklayınız…

İlginizi Çekebilir

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI 2018 YKS Tercih maratonun devam ettiği bu günlerde özellikle …