Anasayfa / EĞİTİM / SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİSİ

TANIM

Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.

GÖREVLER

Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür. Buna göre spor yöneticisi,

– Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir,

– Çalışanların (sporcular, antrenörler gibi) amaçlarıyla, teşkilatın amaçları arasında uyum sağlar,

– Beden eğitimi ve spor faaliyet programlarının geliştirmesi için personelin sağlanması, denetimi ve spor tesislerinin yönetimini sağlar,

– Sporcu, eğitici, tesis, araç-gereç ve sportif yarışma programları gibi unsurları amaçlara uygun olarak bir araya getirir,

– Sporu yöneten her kademedeki kişi ve kuruluşlarla, kulüplerle, federasyonlar ve okullarla, en üst düzey yöneticilerden her bir sporcuya kadar geniş kitlelerle iletişim kurar,

– Bütçe, antrenör ve personel temini ve seçimi, tesislerin işletilmesi ve yenilerinin yapımı, malzeme alımı ve sportif programlar üretmekle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapar ve bu planları gerçekleştirmek için rasyonel kararlar alır,

– Sporun özelliklerini dikkate alarak, sporla ilgili kurum ve kuruluşların etkili ve verimli bir biçimde yönetilebilmesi için gerekli bilgileri sağlar ve bu bilgiler ışığında yöntemler geliştirerek bunları uygulamaya koyar,

– Çağın yeniliklerini, teknolojisini ve bilgiyi yönetime uygulayarak teşkilat yapısında, personel düzeninde, kullanılan araç gereç ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle etkili bir spor ortamı oluşturur.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

– Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimatlar,

– İletişim araçları (telefon, faks),

– Çeşitli kırtasiye malzemeleri,

– Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Spor yöneticisi olmak isteyenlerin,

– Spora yetenekli,

– Yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip,

– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

– Ekip halinde çalışmaktan hoşlanan,

– Sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Spor yöneticileri çoğunlukla büro ortamında çalışabilecekleri gibi tesislerin kontrolü, sporcu ve diğer teknik elemanların izlenmesi amacıyla açık havada bulunmaları da gerekebilir. Birinci derece insanlarla iletişim kurmayı gerektiren bir meslektir.

Devamı için tıklayınız…

İlginizi Çekebilir

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI 2018 YKS Tercih maratonun devam ettiği bu günlerde özellikle …