Anasayfa / EĞİTİM / ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UZMANI

TANIM

Küresel ve bölgesel düzeyde politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri, uluslararası
sistemin yapısı ve işleyişini, sistem içinde yer alan devletlerin, uluslararası
örgütlerin ve devlet-dışı aktörlerin davranışlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini
(uluslararası anlaşmazlıklar ve işbirlikleri dahil) araştıran, inceleyen, yorumlayan
kişidir.

GÖREVLER

Çalıştığı kurumun faaliyet alanına göre uluslararası ilişkiler uzmanı;

– Uluslararası ilişkiler alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde
geliştirir,
– Uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, uluslararası hukuk, uluslararası politik iktisat
bilgilerini yorumlayarak kullanır,
– Uluslararası ilişkiler alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı
disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümler ve sonuçlarını
değerlendirir,
– Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmaları planlar ve yayınlar,
– Uluslararası ilişkiler alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar
geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir,
– Uluslararası ilişkiler alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini,
sentezini ve değerlendirmesini yapar,
– Uluslararası ilişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları,
alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır,
– Uluslararası ilişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile
birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır,
– Uluslararası ilişkiler alanında en az bir yabancı dili kullanarak yabancı literatürü
takip eder,
– Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik
değerleri gözetir,
– Uluslararası işletmecilik ve uluslararası ticaret bilgilerini yorumlayarak kullanır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar,
– İletişim ve sosyal medya araçları (telefon, faks, teleks, internet),
– Kırtasiye malzemeleri (kalem, kağıt, silgi, vb.)
– Mesleğe ait diğer araç ve gereçler

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Uluslararası İlişkiler Uzmanı olmak isteyenlerin;
– Sözlü ve yazılı iletişim yeteneği olan,
– Yorum yapma ve olayları analiz edebilme yeteneğine sahip,
– Yabancı dil öğrenmeye istekli,
– Tarih, sosyoloji, psikoloji, hukuk, ekonomi alanlarına ilgi duyan,
– İnsan ilişkilerinde başarılı ve ikna edici, ekip çalışmasına yatkın
– Yeniliklere açık, yaratıcı, okumayı seven
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Empati yeteneği yüksek,
– Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip,
– Seyahat engeli olmayan,
– Temsil yeteneğine sahip kişiler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Genelde büro ortamında çalışılır, zaman zaman yurtiçi ve yurtdışı seyahatler
gerekebilir. Özellikle medyada, düşünce kuruluşlarında ve uluslararası
örgütlerde istihdam edilen uluslararası ilişkiler uzmanlarının kamuoyu
araştırmaları yerinde incelemeler ve özelliklede mültecilerle ilgili faaliyetler
için yurtiçinde ve yurtdışında zaman zaman sahada görev yapmaktadırlar.

Devamı İçin Tıklayınız…

İlginizi Çekebilir

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI

BAZI PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK BAŞARI SIRALARI 2018 YKS Tercih maratonun devam ettiği bu günlerde özellikle …